Ειδικός σε Θέματα Άμυνας και Ασφάλειας Πληροφοριών (Βαλκανίων  και χωρών Κ.Α.Κ )
Περισσότεροι από 1.700 στρατιώτες των αλβανικών ενόπλων δυνάμεων,  των Ηνωμένων Πολιτειών, της  Βρετανίας, της Ιταλίας, του Κοσσυφοπεδίου  και του Μαυροβουνίου  αναπτύχθηκαν αιφνιδιαστικά  σε ορισμένες περιοχές της Αλβανίας  , με την επίσημη δικαιολογία 10ήμερης  άσκησης με την κωδική ονομασία «κοινή προσπάθεια», αναφέρει ο αλβανικός τύπος.